Įmonės veiklos analizė

 

Įmonės, siekdamos išsilaikyti konkurencingoje rinkoje, užsitikrinti veiklos efektyvumą ir darbo našumą, turėtų nuolat analizuoti savo veiklos rezultatus. Efektyviam įmonės darbui gali trukdyti netinkamai sudėlioti procesai ir netinkami jų veikimo principai. Norint panaikinti veiklų kliuvinius, reikia optimizuoti verslo procesus

Pirmasis verslo procesų optimizavimo etapas – išsami įmonės veiklos analizė. Įmonės veiklos analizė, arba verslo vertinimas, apima keletą sričių. Pirmiausia atliekamas įmonės veiklos ir procesų auditas. Prieš pradedant procesų žemėlapių projektavimą, būtina įsigilinti į organizacijos darbuotojų vykdomas veiklas ir jų funkcionalumą. Atliekant įmonės veiklos analizę rengiami susitikimai su darbuotojais, renkama išsami informacija apie jų vykdomus procesus ir atliekamas funkcijas. 

 

Galiausiai įmonės procesų ir veiklų auditas užbaigiamas išsamia įmonės veiklos ataskaita, kurioje nurodomos pagrindinės problemos, kliudančios normaliai įmonės veiklai. Verslo vertinimas, arba įmonės procesų analizė, reikalingas optimaliems valdymo sprendimams priimti, finansinei drausmei ir kontrolei stiprinti. Tinkamai pasirinkti verslo vertinimo metodai leidžia tiksliai įvertinti įmonės veiklos rezultatus, atskleisti nepanaudotus rezervus, numatyti ateities perspektyva